Yarışmanın Amacı ve Proje Konuları

 

  • Üniversite öğrencilerini yeni projeler üretmeye, projelerini hayata geçirmeye teşvik etmek,
  • Teknolojiye ve yenilikçiliğe dayalı girişimciliği desteklemek,
  • Öğrencilere sistemli bir iş planlama sürecini yönetme becerisi kazandırmak,
  • Yenilikçi fikirleri disiplinlerarası ekip çalışması ile ticari anlamda uygulanabilir bir işe dönüştürme konusunda öğrencilerin deneyim kazanmalarını desteklemek,
  • Ödüle değer bulunan projelerin verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir işe dönüşmesine ön ayak olmak.

İşteBU 2016 Yenilikçi Girişimci Proje Yarışması teknolojik yenilikçi projeler alanında yapılacaktır.

Projelerin, teknoloji tabanlı, ürün veya hizmete dönüştürülebilir, yenilikçi projeler olması beklenir.

Yarışmaya katılacak projeler, tamamen yeni bir teknolojiyi veya mevcut bir teknolojinin yeni bir alana uygulanmasını veya mevcut bir teknolojinin geliştirilmiş bir uygulamasını içermeli ve ticari başarı şansına sahip olmalıdır.

Proje konularında herhangi bir teknolojik alan ya da sektör kısıtlaması yoktur. Yenilikçilik ve ticari uygulanabilirlik proje tekliflerinde aranan temel özelliklerdir.

Disiplinlerarası yaklaşım taşıyan projeler özellikle tavsiye edilmektedir.