Yarışma Aşamaları

Birinci Aşama: Proje Başvuruların Sunulması ve Ön Eleme

Başvuru formunun doldurabilmesi için sisteme kaydolup kullanıcı adı ve şifre oluşturulması gerekmektedir.

Başvurular İşteBU web sitesinden elektronik olarak alınacaktır. Bu aşamada proje ekibi bilgilerinin ve proje fikrinin detaylı olarak başvuru formuna girilmesi ile gerekli ek belgelerin yüklenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılabilmek için tüm ekibin öğrenciliğini ya da koşullarda belirtildiği şekildeki mezuniyetini resmi olarak belgelemesi gerekmektedir. Başvuru formu eksik ya da hatalı doldurulmuş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sunulan projeler değerlendirmeye tabi tutulacak olup değerlendirme süreci aşağıdaki kriterler baz alınarak yapılacaktır.
- Proje ekibinin başvuru koşullarını karşılayıp karşılamadığı,
- Başvuru formunun eksiksiz doldurup doldurulmadığı,
- Sunulması gereken ek belgelerin yüklenip yüklenmediği
- Sunulan projenin aşağıda listenen detayları içerip içermediği

 • Proje: Gerçekleştirmek istenilen projenin açık ifadesi
 • İş: Projenin işe dönüşme süreci ve uygulaması konusunda bilgi
 • Teknoloji: Teknolojik temel ve teknolojik seviyeye ilişkin bilgi
 • Yenilikçilik: Teknolojiden bağımsız olarak fikrin pazara getirdiği yenilik hakkında bilgi
 • Pazar: Fikir, ürün, ya da hizmet dönüşümünde hedef pazara ilişkin kısa bilgi ve konumlandırması
 • İnsan kaynakları: Gerekli insan kaynağı ihtiyacı ve nitelikleri
 • Finansman: Gereksinim duyulan finansmana ilişkin bilgiler
 • Proje ekibi: Başvuran kişi / kişilerin özgeçmişi

İkinci Aşama: Jüri Sunumları ve Proje Geliştirme

Birinci aşamayı geçen projeler, alanlarına göre gruplandırılarak benzer alandaki projelerinin birbirleriyle yarışması sağlanır.

Her proje ekibi, benzer alandaki diğer proje ekipleriyle aynı grupta jüriye sunum yapacaklardır.

Gruplar proje sunumları ile iş planlarını detaylı bir şekilde hazırlayarak jüriye sunarlar.

 • Değerlendirme sürecinde jüri kriter olarak aşağıdaki hususları baz alır:
 • Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle yenilik açısından karşılaştırma yapılmış mı?
 • Rekabet analizi yapılmış ve rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?
 • Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?
 • Hangi konularda Ar-Ge çalışmaları yapılacağı açıklıkla belirtilmiş mi?
 • İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve olası çözümleri tanımlanmış mı?
 • Proje ekibi gerek duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?
 • Projeyi hayata geçirmek için gereken işbirlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?
 • Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gider kalemleri belirlenmiş mi?
 • Pazarlama stratejisi temel prensipleri düşünülmüş mü?

İkinci aşamada her grubun birincisi olan proje ile grup ikincileri arasında en yüksek puanı olan proje final jürisine kalır.

Final jürisine kalan proje ekiplerine projelerini geliştirmeleri için süre tanınır. Bu aşamada talep eden ekiplere mentörluk /danışmanlık desteği verilir.

Final Aşaması: Final Jürisine Sunum, Değerlendirme ve Ödül Töreni

Finale kalan gruplar projelerini izleyiciye açık bir ortamda sunarlar.

Sunumları takiben jüri kararı ilan edilerek dereceye giren projelere ödüllerinin takdim edildiği ödül töreni gerçekleştirilir.